SWO

Sobota 1 Kwietnia 2023, imieniny: Grażyny, Ireny
Jak napisać artykuł? PDF Drukuj Email (4670)
poniedziałek, 01 marca 2010 19:15 / Wpisany przez Jola

Jak dodać nowy artykuł?

  • Po zalogowaniu na dole strony i w module LOGIN pojawi się odnośnik "Dodaj artykuł".
  • Po kliknięciu w każdy z nich otworzy się okno (obrazek 1)
  • Należy wpisać tytuł oraz treść, wybrać sekcję i kategorię (obrazek 2 i 3)
  • Zaznaczyć pole wyboru: "Wyślij wiadomość". Wybranie "Nie wysyłaj wiadomości" oznacza, że artykuł nie jest jeszcze gotowy do poprawek redaktorskich i prace nad nim będą kontynuowane. Zaznaczenie "Poprawione" jest równoznaczne z poinformowaniem redaktora, że pojawił się artykuł i jest gotowy do redakcji (akceptacji). Pojawiające się wówczas okienko "Korespondencja" umożliwia wymianę uwag pomiędzy osobami pracującymi nad tekstem.
  • Kliknięcie w przycisk "Zapisz" powoduje zapisanie artykułu.
  • Kliknięcie w przycisk "Anuluj" spowoduje zamknięcie okna i utratę wprowadzonych tekstów.
  • Podczas pisania warto korzystać z możliwości, które oferuje edytor. Po najechaniu myszką na ikonki ilustrujące funkcje edytora pojawi się ich opis.
  • Zwracamy szczególną uwagę na to, żeby nie kopiować tekstów do edytora bezpośrednio z Worda. Spowoduje to nieprawidłowe wyświetlanie się treści. Należy wykorzystać  narzędzie, które ukrywa się pod ikonką z symbolem Worda (Wklej z Worda). Po kliknięciu pojawi się okienko, w które można wkleić skopiowaną treść z Worda (tylko treść bez grafiki).
  • Osoby, nie obeznane z używaniem edytora do tworzenia treści, zachęcamy do testowania jego możliwości. Wpisanie treści artykułu w niezbyt elegancki sposób nie jest niczym strasznym. Nad poprawnością zapisanych treści i odpowiednim rozmieszczeniem treści czuwają odpowiedzialne osoby Zaznaczenie przycisku Zapisz powoduje zapisanie wprowadzonych zmian (dodanie treści) w artykule, a przycisku Anuluj wycofanie się z proponowanej przeróbki i nie pozostawia żadnych śladów.

Jak redagować napisany już artykuł?

Autor i Redaktor po zalogowaniu ma dostęp do  menu "MOJE ARTYKUŁY".Pojawiają się w nim nieopublikowane artykuły. Przy każdym z nich widnieje ikonka ilustrująca jego stan (opis po najechaniu myszką).

Nowy - oczekuje na aprobatę redaktora

Poprawiony przez Redaktora - oczekuje na akceptację Autora

Poprawiony przez Autora - oczekuje na akceptację Redaktora

Gotowy do publikacji - Autor i Redaktor zgadzają się na publikację

Wydawca proponuje zmiany - Wydawca kieruje uwagi do Autora i Redaktora

 

Po kliknięciu tytułu artykułu ,  pojawia się w centralnej części strony. W pasku tytułu, po prawej stronie widnieje któraś z prezentowanych powyżej ikonek. Kliknięcie na ikonkę spowoduje wyświetlenie treści w edytorze i możliwość jego modyfikacji.

Stan artykułu jest przypisywany zgodnie z wybraną opcją, która pojawia się w zapisanym artykule: "Wyślij wiadomość".

 

Autor lub Redaktor informują się nawzajem o pracach nad redakcją artykułu, wybierając przed zapisaniem zmian, jaka wiadomość  ma zostać wysłana. Zaznaczenie "Nie wysyłaj wiadomości" oznacza, że osoba redagująca jeszcze nie skończyła ich wprowadzać i stan artykułu nie zmieni się. Po wybraniu rodzaju wiadomości pojawi się okienko, w którym można wpisać uwagi do współpracującej nad redakcja artykułu osoby. Okienko "Korespondencja" umożliwia dzielenie się uwagami na temat powstającego tekstu.