Jak napisać artykuł? Drukuj
poniedziałek, 01 marca 2010 19:15 / Wpisany przez Jola

Jak dodać nowy artykuł?

 • Po zalogowaniu na dole strony i w module LOGIN pojawi się odnośnik "Dodaj artykuł".
 • Po kliknięciu w każdy z nich otworzy się okno (obrazek 1)
 • Należy wpisać tytuł oraz treść, wybrać sekcję i kategorię (obrazek 2 i 3)
 • Zaznaczyć pole wyboru: "Wyślij wiadomość". Wybranie "Nie wysyłaj wiadomości" oznacza, że artykuł nie jest jeszcze gotowy do poprawek redaktorskich i prace nad nim będą kontynuowane. Zaznaczenie "Poprawione" jest równoznaczne z poinformowaniem redaktora, że pojawił się artykuł i jest gotowy do redakcji (akceptacji). Pojawiające się wówczas okienko "Korespondencja" umożliwia wymianę uwag pomiędzy osobami pracującymi nad tekstem.
 • Kliknięcie w przycisk "Zapisz" powoduje zapisanie artykułu.
 • Kliknięcie w przycisk "Anuluj" spowoduje zamknięcie okna i utratę wprowadzonych tekstów.
 • Podczas pisania warto korzystać z możliwości, które oferuje edytor. Po najechaniu myszką na ikonki ilustrujące funkcje edytora pojawi się ich opis.
 • Zwracamy szczególną uwagę na to, żeby nie kopiować tekstów do edytora bezpośrednio z Worda. Spowoduje to nieprawidłowe wyświetlanie się treści. Należy wykorzystać  narzędzie, które ukrywa się pod ikonką z symbolem Worda (Wklej z Worda). Po kliknięciu pojawi się okienko, w które można wkleić skopiowaną treść z Worda (tylko treść bez grafiki).
 • Osoby, nie obeznane z używaniem edytora do tworzenia treści, zachęcamy do testowania jego możliwości. Wpisanie treści artykułu w niezbyt elegancki sposób nie jest niczym strasznym. Nad poprawnością zapisanych treści i odpowiednim rozmieszczeniem treści czuwają odpowiedzialne osoby Zaznaczenie przycisku Zapisz powoduje zapisanie wprowadzonych zmian (dodanie treści) w artykule, a przycisku Anuluj wycofanie się z proponowanej przeróbki i nie pozostawia żadnych śladów.

Jak redagować napisany już artykuł?

Autor i Redaktor po zalogowaniu ma dostęp do  menu "MOJE ARTYKUŁY".Pojawiają się w nim nieopublikowane artykuły. Przy każdym z nich widnieje ikonka ilustrująca jego stan (opis po najechaniu myszką).

Nowy - oczekuje na aprobatę redaktora

Poprawiony przez Redaktora - oczekuje na akceptację Autora

Poprawiony przez Autora - oczekuje na akceptację Redaktora

Gotowy do publikacji - Autor i Redaktor zgadzają się na publikację

Wydawca proponuje zmiany - Wydawca kieruje uwagi do Autora i Redaktora

 

Po kliknięciu tytułu artykułu ,  pojawia się w centralnej części strony. W pasku tytułu, po prawej stronie widnieje któraś z prezentowanych powyżej ikonek. Kliknięcie na ikonkę spowoduje wyświetlenie treści w edytorze i możliwość jego modyfikacji.

Stan artykułu jest przypisywany zgodnie z wybraną opcją, która pojawia się w zapisanym artykule: "Wyślij wiadomość".

 

Autor lub Redaktor informują się nawzajem o pracach nad redakcją artykułu, wybierając przed zapisaniem zmian, jaka wiadomość  ma zostać wysłana. Zaznaczenie "Nie wysyłaj wiadomości" oznacza, że osoba redagująca jeszcze nie skończyła ich wprowadzać i stan artykułu nie zmieni się. Po wybraniu rodzaju wiadomości pojawi się okienko, w którym można wpisać uwagi do współpracującej nad redakcja artykułu osoby. Okienko "Korespondencja" umożliwia dzielenie się uwagami na temat powstającego tekstu.

 

 


 

Jak wstawić grafikę do artykułu?

 • Do wstawiania grafiki należy użyć przycisku "Grafika" znajdującego się pod edytorem (obrazek 1).
 • Można użyć grafiki z rozszerzeniem jpg, jpeg, gif lub png. Rozmiar powinien być zbliżony do tego, który chcemy użyć w artykule. Do zmiany rozmiaru obrazka można użyć jednej z darmowych przeglądarek grafiki np. IrfanView. Ważne również jest to, żeby nazwa pliku nie zawierała spacji.
 • Po kliknięciu pojawia się okienko, w którym mamy możliwość dodawania grafiki z komputera. W tym celu należy kliknąć w przycisk "Przeglądaj" (obrazek 2), wybrać obrazek, jego adres pojawi się w okienku  i zaznaczyć "Rozpocznij wczytywanie" (obrazek 3).
 • Po prawidłowym wczytaniu pojawi się stosowny komunikat (obrazek 4)
 • Aby obrazek pojawił się w artykule należy zaznaczyć jego miniaturkę (adres zostanie dopisany do pola "Adres grafiki",  dodać opis, wybrać wyrównanie (obrazek 5) i  zaznaczyć "Wstaw" (obrazek 6).
 • Wybrany obrazek pojawi się wewnątrz artykułu. Po zaznaczeniu go mamy możliwość płynnego przemieszczania go i zmieniania rozmiaru (obrazek 7)
 • Zaznaczony obrazek możemy dodatkowo sformatować za pomocą przycisku w edytorze "Wstaw/edytuj obraz". Zakładka "Podstawowe" oferuje podgląd, możliwość dodania opisu i tytułu grafiki (obrazek 8).
 • Zakładka "Widok" służy do zdefiniowania odstępu pionowego i poziomego od tekstu i obramowania grafiki. Należy podać liczby całkowite (obrazek 9).
 • Usunięcie grafiki z artykułu polega na zaznaczeniu obrazka i użyciu przycisku "Delete" na klawiaturze lub prawego przycisku myszy i opcji "Wytnij".