Konsultanci

Jan Tylka

pro­f. nad­zw. dr hab. kra­­­jo­­­wy ko­­n­su­­l­tant w dzie­­­dzi­­­nie psy­­­cho­­­lo­­­gii kli­­­ni­­cz­nej, pro­fe­sor UKSW w War­sza­wie, czło­nek Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Psy­cho­lo­gicz­ne­go i Ame­ry­kań­skie­go To­wa­rzy­stwa Me­dy­cy­ny Be­ha­wio­ral­nej

Leszek Marek Krześniak

dr nauk me­dycz­nych, pre­zes Pol­skiej Fun­da­cji Ko­ściusz­kow­skiej i To­wa­rzy­stwa Mi­ło­śni­ków Ma­cie­jo­wic, au­tor ty­sią­ca au­dy­cji ra­dio­wych i te­le­wi­zyj­nych pro­mu­ją­cych zdro­wy tryb ży­cia i zio­ło­lecz­nic­two

Krzysztof Kazimierz Kosedowski

bok­ser, wie­lo­krot­ny mistrz Pol­ski, me­da­li­sta olim­pij­ski i Mi­strzostw Eu­ro­py, tre­ner bok­su, ko­men­ta­tor walk bok­ser­skich

Mikołaj Wróbel

le­karz or­to­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii (do­świad­cze­nie w za­kre­sie ran po­strza­ło­wych –sz­pi­tal po­lo­wy Kar­ba­la, ze­spół ewa­ku­acji me­dycz­nej Camp Ba­bi­lon)) in­struk­tor nur­ko­wa­nia, le­karz nur­ko­wy KDP-CMAS

Andrzej Mioduszewski

dr nauk me­dycz­nych, spe­cja­li­sta or­to­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii, in­struk­tor nar­ciar­stwa

http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png

Login

SWO

Piątek 22 Stycznia 2021, imieniny: Anastazego, Wincentego
Przed Mistrzostwami Świata w Paryżu , o seksie, wojsku i sporcie rozmawiają Aleksandra Socha i Magdalena Piekarska - Strona 2 PDF Drukuj Email (3078)
środa, 24 listopada 2010 00:00 / Wpisany przez GT

 

GT: W USA, gdzie w armii służy procentowo dwukrotnie więcej kobiet niż w Polsce, są skargi kobiet, że co trzecia jest gwałcona i w dodatku sprawcy nie są prawie w ogóle karani.

AS: Armia to nie jedyne zbiorowisko ludzi, gdzie to się może przydarzyć. Ubolewamy nad takimi przypadkami, ale nie mogą być one przypisywane tylko armii.

MP: Nie wiem jakie są statystyki w Polsce, nie spotkałam się z takim zagrożeniem w polskiej armii, co nie znaczy, że go nie ma. Ale mam nadzieję, że rycerska tradycja polskiej armii sprawia, że zjawisko to jest u nas marginesowe.

Magdalena PiekarskaGT: Istnieje pogląd, że seks przed zawodami mężczyznom raczej szkodzi, a kobietom raczej  pomaga i ten pogląd przekłada się czasami na problem trenerski,  wszyscy poszukują sposobów dozwolonego dopingu.

MP: To chyba nie jest tajemnica, że dla kobiet seks odgrywa trochę inna rolę niż u mężczyzn.

AS: To jest sprawa prywatna i nie lubię się na ten temat wypowiadać

MP: To ciężki temat, nie będę się wypowiadać, nie zamierzam być trenerem, więc zostawię rozważania na ten temat fachowcom

AS: Opinia, że seks jest dobry na wszystko nie powinna być forsowana, to jednak jest indywidualna sprawa.

GT:  Jeżeli nie uprawiałybyście szermierki, to czym najchętniej byście się zajęły?

MP: Ja wtedy na całego zajęłabym się prawem. Teraz też to robię ale szermierka absorbuje dużo czasu. Zawsze chciałam iść na studia prawnicze, w podstawówce już mogłam powiedzieć co chce dalej robić-prawo. Nie chciałam być aktorka, piosenkarką, jak koleżanki, ale prawnikiem.  Chciałam bronić ludzi, bo uważam to za ważną rzecz. Teraz wiem, że prawo nie jest takim narzędziem sprawiedliwości jak się  mi wydawało kiedyś.

AS: Moja mama ukończyła AWF, sport to u mnie tradycja rodzinna. Od dzieciństwa sport był wyznaczoną drogą życiową: sport, to zdrowie, sport, to okno na świat itd. I tak zaczęłam uprawiać szermierkę, trafiłam do reprezentacji, do armii… Ale oprócz tego interesuje mnie lingwistyka, chciałam zawsze wiedzieć co inni mówią… kiedyś się wybierałam na italianistykę, ale w tym czasie były mistrzostwa Europy…

GT: Sport oprócz umiejętności sportowych wyrabia, kształtuje cechy psychiczne…

MP: W każdym sporcie jest ta zaleta, nie tylko w szermierce. Dla mnie szermierka umożliwiła mi akceptację siebie, bo kiedyś mój wysoki wzrost był powodem kompleksów, a okazuje się, że może to być i zaletą. To w ogóle wzmacnia psychikę, na rzeczy, na które kiedyś zareagowałabym wybuchem, płaczu czy złości, teraz mogę reagować stosownie do sytuacji

AS: U mnie szermierka wzmocniła cierpliwość, wytrwałość, przekonanie, że każdy wytyczony sensownie cel jest możliwy do osiągnięcia. To się przekładało na życie w ogóle. Szermierka jest tak rozplanowana w ciągu roku, że można dopasować się i z innymi planami, ale trzeba zachować dyscyplinę i jeśli tak będzie znajduje się miejsce na inne sprawy. Sport mi daje wewnętrzną siłę, tak w ogóle.Pokaż / Ukryj komentarze