Konsultanci

Jan Tylka

pro­f. nad­zw. dr hab. kra­­­jo­­­wy ko­­n­su­­l­tant w dzie­­­dzi­­­nie psy­­­cho­­­lo­­­gii kli­­­ni­­cz­nej, pro­fe­sor UKSW w War­sza­wie, czło­nek Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Psy­cho­lo­gicz­ne­go i Ame­ry­kań­skie­go To­wa­rzy­stwa Me­dy­cy­ny Be­ha­wio­ral­nej

Leszek Marek Krześniak

dr nauk me­dycz­nych, pre­zes Pol­skiej Fun­da­cji Ko­ściusz­kow­skiej i To­wa­rzy­stwa Mi­ło­śni­ków Ma­cie­jo­wic, au­tor ty­sią­ca au­dy­cji ra­dio­wych i te­le­wi­zyj­nych pro­mu­ją­cych zdro­wy tryb ży­cia i zio­ło­lecz­nic­two

Krzysztof Kazimierz Kosedowski

bok­ser, wie­lo­krot­ny mistrz Pol­ski, me­da­li­sta olim­pij­ski i Mi­strzostw Eu­ro­py, tre­ner bok­su, ko­men­ta­tor walk bok­ser­skich

Mikołaj Wróbel

le­karz or­to­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii (do­świad­cze­nie w za­kre­sie ran po­strza­ło­wych –sz­pi­tal po­lo­wy Kar­ba­la, ze­spół ewa­ku­acji me­dycz­nej Camp Ba­bi­lon)) in­struk­tor nur­ko­wa­nia, le­karz nur­ko­wy KDP-CMAS

Andrzej Mioduszewski

dr nauk me­dycz­nych, spe­cja­li­sta or­to­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii, in­struk­tor nar­ciar­stwa

http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png

Login

SWO

Sobota 1 Kwietnia 2023, imieniny: Grażyny, Ireny
O szczepieniach przeciwko grypie PDF Drukuj Email (3551)
wtorek, 23 listopada 2010 00:00 / Wpisany przez Leszek Marek Krześniak

Szczepienie przeciwko grypiePierwsze jesienne chłody przynoszą ze sobą wzrost zachorowań na przeziębienia. Zaczyna się sezon na katary, infekcje gardła i dróg oddechowych. Może pojawić się epidemia grypy. Warto więc zawczasu, najlepiej pod koniec września i w październiku, przeprowadzić szczepienia ochronne, co pozwoli uniknąć zachorowania nawet na wypadek epidemii.

Wirus grypy charakteryzuje się dużą zmiennością, dlatego należy zmieniać rodzaje szczepionek. Jesienią pojawiają się w aptekach ich nowe odmiany - skład zgodny jest z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i zawiera unieczynnione wirusy, które - według przewidywań opartych na badaniach - mogą zaatakować w najbliższym sezonie.

 

Szczególną podatność zachorowania na grypę wykazują ludzie w wieku podeszłym, a zwłaszcza cierpiący na przewlekłe choroby układu oddechowego, cukrzycę, mukowiscydozę i choroby wywołujące osłabienie odporności.

W pierwszej kolejności należy szczepić personel medyczny oraz osoby z racji swego zawodu stykające się stale z dużą liczbą osób (np. pracownicy handlu). Dzieci z wadami rozwojowymi, przewlekłymi chorobami czy zaburzeniami układu odporności, są szczególnie narażone na zachorowanie. Szczepienia przeciwko grypie można wykonywać również u dzieci bardzo małych, powyżej 6 miesiąca życia, a więc powinno się szczepić dzieci chodzące do żłobka, do przedszkola oraz personel opiekujący się nimi. Szczepieniami powinny być też objęte dzieci oraz nauczyciele w szkołach.

Pozytywne efekty przyniosłyby również szczepienia przeciwko grypie prowadzone w zakładach pracy, zwłaszcza tam, gdzie są duże skupiska ludzi oraz istnieją trudności zapewnienia w okresie chłodów odpowiedniej temperatury pomieszczeń.

Szczepienia należy przeprowadzać co roku i w dawce odpowiedniej dla wieku. W tym celu domięśniowo lub podskórnie wstrzykuje się szczepionkę zawierającą aktualnie rekomendowane typy wirusa.

Są też przeciwwskazania. Zwykle dotyczą osób nadwrażliwych na którykolwiek składnik szczepionki, a zwłaszcza uczulonych na białko jaja kurzego. Osobom przechodzącym chorobę z wysoką gorączką szczepienie należy odłożyć. Nie ma przeciwwskazań co do szczepienia kobiet będących w zaawansowanej ciąży lub karmiących piersią.

Szczepienia przeprowadzane są w placówkach służby zdrowia. Zaleca się, by osoby świeżo zaszczepione zanim  wrócą do zajęć - odczekały jeszcze 0,5 godziny dla sprawdzenia, czy nie wystąpił odczyn poszczepienny. Na szczęście są to bardzo rzadkie przypadki.

U niewielkiej liczby osób występuje zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia szczepionki, czasem złe samopoczucie i stan podgorączkowy, które to objawy ustępują samoistnie.

Najbardziej groźne powikłania grypy występują u osób w wieku powyżej 65 roku życia.

Zdarza się, że w okresach epidemii grypy wśród pacjentów szpitali, statystycznie co czwarta osoba leczona jest z powodu tej choroby.

(źródło: "Bądź zdrów!, dr Leszek Marek Krześniak, Gama-Vers, Warszawa 2002)

Pokaż / Ukryj komentarze