Konsultanci

Jan Tylka

pro­f. nad­zw. dr hab. kra­­­jo­­­wy ko­­n­su­­l­tant w dzie­­­dzi­­­nie psy­­­cho­­­lo­­­gii kli­­­ni­­cz­nej, pro­fe­sor UKSW w War­sza­wie, czło­nek Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Psy­cho­lo­gicz­ne­go i Ame­ry­kań­skie­go To­wa­rzy­stwa Me­dy­cy­ny Be­ha­wio­ral­nej

Leszek Marek Krześniak

dr nauk me­dycz­nych, pre­zes Pol­skiej Fun­da­cji Ko­ściusz­kow­skiej i To­wa­rzy­stwa Mi­ło­śni­ków Ma­cie­jo­wic, au­tor ty­sią­ca au­dy­cji ra­dio­wych i te­le­wi­zyj­nych pro­mu­ją­cych zdro­wy tryb ży­cia i zio­ło­lecz­nic­two

Krzysztof Kazimierz Kosedowski

bok­ser, wie­lo­krot­ny mistrz Pol­ski, me­da­li­sta olim­pij­ski i Mi­strzostw Eu­ro­py, tre­ner bok­su, ko­men­ta­tor walk bok­ser­skich

Mikołaj Wróbel

le­karz or­to­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii (do­świad­cze­nie w za­kre­sie ran po­strza­ło­wych –sz­pi­tal po­lo­wy Kar­ba­la, ze­spół ewa­ku­acji me­dycz­nej Camp Ba­bi­lon)) in­struk­tor nur­ko­wa­nia, le­karz nur­ko­wy KDP-CMAS

Andrzej Mioduszewski

dr nauk me­dycz­nych, spe­cja­li­sta or­to­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii, in­struk­tor nar­ciar­stwa

http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png

Login

SWO

Sobota 1 Kwietnia 2023, imieniny: Grażyny, Ireny
Polityka prywatnosci Drukuj

Co to są pliki Cookie?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzane są różne strony w Internecie. Ciasteczka są używane w na stronach oferujących logowanie, stosujących liczniki, sondy, sklepy internetowe, reklamy i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Dlaczego wykorzystujemy pliki Cookie?

  • aby utrzymać sesję użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu nie jest konieczne, po przejściu na inną podstronę, ponowne logowanie,
  • aby zapamiętanie zostały ustawienia strony internetowej, które wybrał użytkownik podczas ostatniej wizyty, w tym ustawienia języka,
  • aby zapamiętane zostały wybrane opcje wyszukiwania,
  • aby tworzyć statystyki, które pomagają analizować sposób korzystania z serwisu użytkowników, co umożliwia ciągłe ich ulepszanie,
  • aby dostarczyć użytkownikom treści reklamowe bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Jak zablokować i usunąć pliki cookie?

Usunięcie lub zablokowanie plików Cookies z witryny gazetatowarzystwa.pl może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niej. Ciasteczka sesji, wykorzystywane w wyszukiwarce oraz inne ułatwiające nawigację po stronie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Nie wykorzystujemy plików Cookie do gromadzenia informacji pozwalających na identyfikację użytkowników. Jeśli użytkownik zechce, może zdecydować się na ich odrzucenie lub zablokowanie poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w funkcji „Pomoc” swojej przeglądarki.Większość przeglądarek automatycznie zezwala na obsługę plików Cookie, dlatego, jeśli użytkownik nie chce ich stosować, musi je samodzielnie usunąć lub zablokować.