Konsultanci

Jan Tylka

pro­f. nad­zw. dr hab. kra­­­jo­­­wy ko­­n­su­­l­tant w dzie­­­dzi­­­nie psy­­­cho­­­lo­­­gii kli­­­ni­­cz­nej, pro­fe­sor UKSW w War­sza­wie, czło­nek Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Psy­cho­lo­gicz­ne­go i Ame­ry­kań­skie­go To­wa­rzy­stwa Me­dy­cy­ny Be­ha­wio­ral­nej

Leszek Marek Krześniak

dr nauk me­dycz­nych, pre­zes Pol­skiej Fun­da­cji Ko­ściusz­kow­skiej i To­wa­rzy­stwa Mi­ło­śni­ków Ma­cie­jo­wic, au­tor ty­sią­ca au­dy­cji ra­dio­wych i te­le­wi­zyj­nych pro­mu­ją­cych zdro­wy tryb ży­cia i zio­ło­lecz­nic­two

Krzysztof Kazimierz Kosedowski

bok­ser, wie­lo­krot­ny mistrz Pol­ski, me­da­li­sta olim­pij­ski i Mi­strzostw Eu­ro­py, tre­ner bok­su, ko­men­ta­tor walk bok­ser­skich

Mikołaj Wróbel

le­karz or­to­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii (do­świad­cze­nie w za­kre­sie ran po­strza­ło­wych –sz­pi­tal po­lo­wy Kar­ba­la, ze­spół ewa­ku­acji me­dycz­nej Camp Ba­bi­lon)) in­struk­tor nur­ko­wa­nia, le­karz nur­ko­wy KDP-CMAS

Andrzej Mioduszewski

dr nauk me­dycz­nych, spe­cja­li­sta or­to­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii, in­struk­tor nar­ciar­stwa

http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png http://gazetatowarzystwa.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/376097szklo1.png

Login

SWO

Sobota 1 Kwietnia 2023, imieniny: Grażyny, Ireny
Zdrowie i uroda
O szczepieniach przeciwko grypie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Leszek Marek Krześniak / wtorek, 23 listopada 2010 00:00

Szczepienie przeciwko grypiePierwsze jesienne chłody przynoszą ze sobą wzrost zachorowań na przeziębienia. Zaczyna się sezon na katary, infekcje gardła i dróg oddechowych. Może pojawić się epidemia grypy. Warto więc zawczasu, najlepiej pod koniec września i w październiku, przeprowadzić szczepienia ochronne, co pozwoli uniknąć zachorowania nawet na wypadek epidemii.

Wirus grypy charakteryzuje się dużą zmiennością, dlatego należy zmieniać rodzaje szczepionek. Jesienią pojawiają się w aptekach ich nowe odmiany - skład zgodny jest z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i zawiera unieczynnione wirusy, które - według przewidywań opartych na badaniach - mogą zaatakować w najbliższym sezonie.

Percepcja urody PDF Drukuj Email
Wpisany przez zamb / wtorek, 16 marca 2010 21:00

Dążenie do urody jest rzeczą oczywistą, tak jak rzeczą oczywistą jest dążenie do szczęścia, bogactwa, doskonałości itd. Jednak ciągle nie ma dobrze sprecyzowanych ani wymiarów ani sposobów pomiaru tych rzeczy. Zdarza się, że laska, którą podziwiamy przy tańcu na rurze, po dwóch zdaniach przestaje nas pociągać. Okazuje się,  że uroda jest bardziej skomplikowanym pojęciem i ma bardziej skomplikowane wymiary niż te, które interesują tylko fotografa. Podobnie jak szczęście, sukces i wiele innych rzeczy.

W wywiadzie telewizyjnym podróżnik Kamiński na pytanie dziennikarza dotyczące poznawania świata powiedział, że właściwie cały świat ma człowiek w sobie. Czy zatem tam właśnie nie tkwią definicje i wymiary szczęścia, urody, bogactwa i mnóstwa innych rzeczy?